Verleihung des Eichendorff-Literaturpreises 2022 an Joanna Bator

View Calendar
25/09/2022 Den ganzen Tag

Am 25.9.2022 findet die feierliche Preisverleihung des Eichendorff-Literaturpreises im Jahr 2022 statt. Die Jury beschloss die Autorin Joana Bator auszuzeichnen.

Die Begründung der Jury lautet:

 

Joanna Bator umkreist in ihrem erzählerischen Werk auf subtile, oft tragisch-komische Weise ihren Geburtsort Wałbrzych - das ehemalige niederschlesische Waldenburg - mit seinen   vormals deutschen und heute polnischen Bewohnerinnen und Bewohnern. Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung vom 2. Weltkrieg bis zur Gegenwart schildert sie fantasievoll die Lebenswirklichkeit der Menschen an einem eher düsteren Ort.

Der Autorin gelingt es, durch ihre opulente, auch mystisch anmutende Sprache bei den  Lesenden ein Miterleben und Mitleiden mit ihren Figuren hervorzurufen, die sich teils mutig zeigen und den Sprung in die Welt wagen oder aber sich der Realität durch Erinnerungen, Verklärung der Vergangenheit oder Zukunftsträumen zu entziehen suchen.

 

Uzasadnienie werdyktu Jury:

Joanna Bator przedstawia w swej prozatorskiej twórczości, w subtelnej, ale też często tragikomicznej manierze, niegdysiejszy dolnośląski Wałbrzych wraz z jego dawnymi niemieckimi i dzisiejszymi, polskimi mieszkańcami. Począwszy od historycznych wydarzeń drugiej wojny światowej aż po współczesność, tworzy autorka fantazyjny portret życiowej rzeczywistości ludzi, przebywających w miejscu raczej dość ponurym. Udaje się jej za pomocą bogatego, mającego także mistyczny wydźwięk języka, wytworzyć w czytelniku duchowy stan współprzeżywania i współcierpienia z przedstawianymi postaciami, które po części okazują się na tyle odważne, by zaryzykować skok w świat, albo usiłują odciąć się od rzeczywistości poprzez wspomnienia, wybielanie przeszłości lub przez marzenia o przyszłości.