Rada Fundacji

Rada Fundacji moze udzielac wskazówek Zarzadowi Fundacji oraz ustanawiac wytyczne, wedlug których nalezy zarzadzac Fundacja. Rada Fundacji nadzoruje praca kierownictwa Fundacji, uchwala budzet, kontroluje rachunek roczny i udziela absolutorium Zarzadowi Fundacji.

Rada Fundacji dla Kultury Slaska liczy 23 czlonków. Po jednym czlonku powoluje:

 • Republika Federalna Niemiec
 • Republika Bawarii
 • Dolna Saksonia
 • Nadrenia-Westfalia
 • Miasto Würzburg
 • Fundacja dla Slaska z siedziba w Hanowerze
 • Fundacja dla Górnego Slaska z siedziba w Ratingen-Hösel
 • Ziomkostwo Slaska z siedziba w Bonn
 • Ziomkostwo Górnego Slaska z siedziba w Ratingen-Hösel
 • Stowarzyszenie "Haus Schlesien" z siedziba w Königswinter-Heisterbacherrott
 • Fundacja Muzeum Slaskiego w Görlitz.

Pozostalych 12 czlonków powoluje sie z kuratorium Fundacji. Funkcje przewodniczacego Rady Fundacji w okresie kadencji 2000 - 2002 sprawuje prof. dr Gundolf Keil (Uniwersytet w Würzburgu).