Kuratorium

Przewodniczacym Kuratorium jest dr. bodo heimann.