Stowarzyszenie wspierające

Czlonków stowarzyszenia powoluje zgromadzenie czlonków.

"Stowarzyszenie Przyjaciól i Zwolenników Fundacji dla Kultury Slaska" wydaje kwartalnik "Slask".

Prezesem zarzadu "Stowarzyszenia Przyjaciól i Zwolenników Fundacji dla Kultury Slaska" jest Prof. dr Eberhard G. Schulz.